MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH

mặt bằng tổng thể tầng 4-18-20-32 dự án vũng tàu pearl
mặt bằng tổng thể tầng 1 dự án vũng tàu pearl
mặt bằng tổng thể tầng 2 dự án vũng tàu pearl
mặt bằng tổng thể tầng 3 dự án vũng tàu pearl
mặt bằng tổng thể tầng 19 dự án vũng tàu pearl
mặt bằng tổng thể tầng 33 dự án vũng tàu pearl