MẶT BẰNG TỔNG THỂ

mặt bằng tổng thể căn hộ q7 boulevard
mặt bằng tổng thể office căn hộ q7 boulevard
mặt bẳng tổng thể shop house tầng 2 dự án q7 boulevard

 

TẦNG 1

mặt bẳng tổng thể shop house tầng 1 dự án q7 boulevard

 

TẦNG 2

mặt bẳng tổng thể shop house dự án q7 boulevard
thiết kế căn hộ 1pn q7 boulevard
thiết kế căn hộ 3pn q7 boulevard
thiết kế tổng thể căn hộ q7 boulevard